×

Ús de cookies

Aquest web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d'ús. Si continua navegant està donant el seu consentiment per l'acceptació de les mencionades cookies i de la nostra política de cookies.

Participació dels usuaris

APORTACIONS DELS USUARIS A LA BASE DE DADES DE FILMS

 
Els usuaris poden contribuir a enriquir la base de dades de films votant films,
proposant nous títols, o fent comentaris proporcionant informació que complementi la proporcionada pel mateix Mountain Film Database.

Participació dels usuaris Les aportacions dels usuaris són una peça fonamental en el funcionament del Mountain Film Database. Pel que fa als continguts de base de dades de films, els usuaris poden contribuir en diferents formes de participació:
1. GUARDAR FILMS EN LLISTES PERSONALS Guardar films en llistes personals: Tots els usuaris registrats poden guardar els films que desitgin en dues llistes personals diferents:
 
Favorits: Per marcar els films que més agraden. Aquesta és una llista pública que apareixerà en el perfil de l’usuari i també quan aquest obre un canal.
 
Llista de seguiment: Per guardar films per tornar-los a mirar sense haver-los de buscar. Aquesta és una llista privada que només controlarà el mateix usuari. Ningú més podrà accedir a ella.
 
El funcionament per afegir o eliminar films de les llistes és el mateix en els dos casos. El símbol dels botons canviarà de + a - depenent de si el film ha estat afegit o no a la llista. Quan l’usuari clica en un botó amb el símbol +, estarà afegint-lo a la llista. Amb el símbol -, l’estarà eliminant.
 

 

2. VOTAR ELS FILMS Votar els films: Tots els usuaris registrats poden qualificar els films. La valoració personal és única. Cada usuari només pot emetre un vot per cada film, però pot modificar-lo en qualsevol moment tornant a votar.
 
Per votar, s’ha de clicar en el nombre d’estrelles que se li vulgui atorgar al film. Sempre que s’emeti un vot, aquest quedarà registrat com a vot final, encara que ja s’hagi votat abans. Per eliminar un vot emès i deixar el film sense valoració, s’ha de clicar el botó vermell marcat amb la x a la dreta de les estrelles.

3. AFEGIR FILMS Afegir films: Tots els usuaris registrats poden proposar nous films per ser afegits a la base de dades de films. Els films proposats passaran a estar en quarantena fins que siguin avaluats per l’administració del MFDB, que decidirà si són afegits a la base de dades general o si són descartats per no haver superat la quarantena (veure Com afegir films).

4. AFEGIR COMENTARIS I DADES ALS FILMS Afegir comentaris i dades als films: Creiem que les opinions i les dades que poden proporcionar els usuaris sobre els films són molt valuoses perquè aporten diferents punts de vista i perquè poden complementar de forma especialment interessant la informació existent dels films. És per això que hem reservat un espai per les aportacions dels usuaris al final de la fitxa de cada film que reculli:
 
Comentaris: Opinions i valoracions sobre el film.
 
Dades afegides: Dades complementàries a les existents a la fitxa del film.

 

  

 

 

 

Comentaris

 
Comentaris i opinions
TIPUS DE COMENTARIS
El propòsit de la secció de comentaris és permetre als usuaris expressar opinions personals sobre qualsevol aspecte del film. Poden ser opinions que facin una valoració general, però també comentaris sobre aspectes concrets del film. Aquests comentaris sempre seran més útils i constructius per la comunitat si van acompanyades d'una justificació o d'un raonament del perquè d'aquella opinió.
 
La secció de comentaris és només per expressar opinions personals. Si del que es tracta és de proporcionar informacions complementàries a les de la fitxa del film, aleshores s’ha de fer mitjançant la funció Afegir dades.
FUNCIONAMENT Només els usuaris registrats poden deixar comentaris. Els comentaris enviats apareixeran al final de la fitxa del film, i constarà l'usuari que l'ha fet i la data. Clicant sobre el nom de l'usuari accedirem al seu perfil i podrem veure tots els comentaris que ha fet sobre altres films.
 
Un cop enviat el comentari, aquest pot ser revisat a l'àrea privada de El meu MFDB dins l’apartat Films comentats. Cada usuari només pot deixar un únic comentari per film. Qualsevol dada nova que es vulgui afegir s’haurà d'afegir editant el comentari ja deixat.
NORMES D'ÚS Els comentaris no podran incloure mai:
 
• Insults, obscenitats o comentaris rancorosos.
 
• Comentaris d’una paraula. Volem saber la justificació de cada opinió.
 
• Espòilers no anunciats. Per respecte a aquells que encara no han vist el film, demanem no revelar aspectes crucials de l’argument sense avisar-ho abans.
 
• Números de telèfon, adreces d’email, adreces de webs...
 
• Informació comercial de qualsevol tipus.
 
• Escriptura en majúscules, donat que l’escriptura en majúscules representa un to de veu alta que cal evitar.
 
L'administració del MFDB es reserva el dret d'eliminar els comentaris que consideri que no respecten les normes d’ús.
 

 

 

 

Afegir dades

 
Afegir dades
TIPUS DE DADES
Aquest espai de participació està pensat perquè els usuaris puguin oferir dades complementàries que no apareixen a la fitxa del film. Les dades proporcionades s'envien directament a l'administració de MFDB i s'estudiaran i s'avaluaran per ser incloses a la fitxa del film. Si són dades de les quals no se n'està del tot segur, és important remarcar-ho.
 
Només s'han d'enviar dades objectives del film sobre qualsevol dels aspectes que pugui recollir la fitxa del film. Les opinions o valoracions s'han d'enviar mitjançant la funció de Comentaris.
FUNCIONAMENT Poden enviar dades tant els usuaris registrats com els que no ho estan. D'aquesta manera, obrim les portes a que els usuaris de fora de la comunitat puguin aportar informacions que poden ser d'especial interès.
 
Els comentaris es poden enviar de forma pública o privada, optant perquè quedin guardats o no al final de la fitxa del film. Si es marca la casella d'enviar les dades de forma privada, el comentari s'enviarà a l'administració del MFDB però no apareixerà publicat a la fitxa del film.
 
Per precaució, recomanem copiar el text del comentari abans d'enviar-lo, doncs la introducció incorrecta del capcha esborra el camp de text i obliga a tornar-lo a escriure.
NORMES D'ÚS Els comentaris de la secció afegir dades no podran incloure mai:
 
• Valoracions subjectives. Poden incloure dades de les quals no s’està del tot segur, però en aquests casos, caldrà advertir-ho prèviament.
 
• Espòilers no anunciats. Per respecte a aquells que no han vist el film encara, demanem no revelar aspectes crucials de l’argument sense avisar-ho abans.
 
• Números de telèfon, adreces d’email, adreces de webs...
 
• Informació comercial de qualsevol tipus.
 
• Escriptura en majúscules, donat que l’escriptura en majúscules representa un to de veu alta que cal evitar.
 
L'administració del MFDB es reserva el dret d'eliminar els comentaris que consideri que no respecten les normes d’ús.