×

Ús de cookies

Aquest web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d'ús. Si continua navegant està donant el seu consentiment per l'acceptació de les mencionades cookies i de la nostra política de cookies.

Pàgina del film

CONTINGUTS I PARTICULARITATS DE LA PÀGINA DEL FILM

 
Els continguts de la fitxa del film estan organitzats en els següents blocs horitzontals:
capçalera, fitxa bàsica, visor de continguts, captures de pantalla, informació ampliada, tags i films relacionats, comentaris i dades afegides.

Pàgina del film
CONTINGUTS DE LA FITXA DEL FILM
La fitxa del film està pensada per integrar-se al web del MFDB de manera que el film prengui el protagonisme de la pàgina, i mostri tota la informació del film de forma ordenada, atractiva i interactiva. La fitxa està estructurada en els següents blocs horitzontals: capçalera, fitxa bàsica, visor de continguts, captures de pantalla, informació ampliada, tags i films relacionats, comentaris i dades afegides.
 

 

 

 

Capçalera

 
Primer bloc horitzontal La capçalera és el primer bloc horitzontal i conté bàsicament els elements que identifiquen el film i el primer nivell de participació:
IDENTIFICACIÓ DEL FILM Nom de la sèrie: Per aquells films que formen part d’una sèrie. Pot tractar-se d’una sèrie de televisió, d’un grup de films de producció conjunta, etc.
 
Títol original del film: Títol del film en l’idioma original. En el cas dels films en idioma amb alfabets no llatins (rus, grec, àrab, xinès, japonès...), el títol apareix amb la traducció fonètica a l’alfabet llatí.
 
Any de producció: A continuació del títol original apareix l’any de producció entre parèntesis. En els casos dels films en els quals no es conegui l’any exacte en què es va produir el film, pot aparèixer la dècada en lloc de l’any en aquest format: 1920s.
 
Subtítol: El subtítol sol ser l’extensió del títol. Aquell titular que acompanya i completa el títol. No es tracta dels lemes o eslògans publicitaris que sovint apareixen als pòsters, sinó del segon títol que en alguns films apareix als títols de crèdit. Exemple: Into thin air (1997) Death on Everest.
 
Títols en altres idiomes: Títols amb els quals s’ha distribuït el film en altres llengües o en altres països. No es tracta per tant d’una simple traducció, sinó de títols reals que han estat utilitzats comercialment.
PARTICIPACIÓ DELS USUARIS • Opcions de seguiment per usuaris registrats: Botons per afegir i treure el film de les llistes personals de Favorits i de Seguiment, i botó de Compatir per enviar el link de la pàgina a través de twitter i facebook (veure Participació dels usuaris).
 
• Valoració del film: La valoració global emesa pels usuaris és la valoració mitjana de tots els vots rebuts.
 
• Valoració personal del film: Disponible només pels usuaris registrats, la valoració personal és única. Cada usuari només pot fer una valoració. Quan l’usuari vota per un film que ja ha votat, el que fa és modificar el seu vot anterior. No s'afegeix un nou vot al còmput total de vots (veure Votar els films).

  

 

 

 

Fitxa bàsica

 
Segon bloc horitzontal El segon bloc és un bloc destacat en una franja blava que conté les dades bàsiques del film:
DADES BÀSIQUES DEL FILM País de producció: Pot conenir diversos països en el cas de coproduccions.
 
Format de producció: Bàsicament es refereix al format de la imatge (B/N, color, IMAX, 3D) i al del so (mut, sonor).
 
Duració: En minuts.
 
Descripció bàsica: Sinopsi bàsica. En els casos que aquesta descripció no hi càpiga en l’espai disponible, apareix el link [...] per accedir a la descripció completa, que sempre encapçala l’apartat Història dins el bloc d’informació bàsica.
 
Crèdits bàsics: Direcció, Producció i Actors principals. La resta de crèdits poden veure’s a l’apartat Crèdits dins el bloc d’informació bàsica.
 
Pòsters: Carrusel amb els pòsters del film. En clicar en qualsevol dels pòsters, s’obre la finestra flotant del visor de continguts amb els pòsters a mida més gran. En el cas dels films que tinguin un vídeo disponible, a sota el pòster apareix el link per obrir el visor de continguts amb el vídeo.
 
Classificació del film: La columna de la dreta conté els elements de classificació del film. Primer el Gènere, destacat amb la seva etiqueta de color i després, Subgènere, Història i Temes.

  

 

 

 

Visor de continguts

 
Finestra flotant En clicar sobre els pòsters, el link de vídeo, o el mapa de localitzacions, s'obre la finestra flotant amb pestanyes per veure els diferents continguts multimèdia de forma ampliada:
VISOR DE CONTINGUTS MULTIMÈDIA Pòsters: Visualització dels pòsters a una mida superior, amb un carrusel horitzontal per passar d’un pòster a l’altre.
 
Mapa: Mapa interactiu per analitzar les localitzacions del film. En clicar sobre cada una de les localitzacions, a la columna blava de l’esquerra apareix la informació de la localització i l’opció de veure els films d’aquella localització.
 
Vídeo: Finestra de vídeo amb els diferents vídeos disponibles d’aquell film. Acostumen a ser links als vídeos oficials penjats per propies les distribuïdores. Al MFDB no pugem continguts en vídeo que vulnerin els drets dels autors.

  

 

 

 

Captures de pantalla

 
Tercer bloc horitzontal
INSTANTÀNIES DEL FILM
Les captures de pantalla estan disposades en un carrusel horitzontal a sota la fitxa bàsica. Aquest carrusel només apareix a les fitxes dels films dels quals disposem de captures de pantalla.
  

 

 

 

Informació ampliada

 
Quart bloc horitzontal El quart bloc està format per dues columnes. La de l’esquerra, amb el mapa i la informació de les localitzacions. La de la dreta conté la informació ampliada dels següents camps en diferents pestanyes (les pestanyes només estan disponibles quan hi ha informació en aquells apartats):
INFORMACIONS PRINCIPALS AMPLIADES Crèdits: Amb links relacionats.
 
Història: Sinopsi i argument desenvolupats
 
Detalls del film: Informació sobre la producció o sobre altres aspectes particulars del film que no directament relacionats amb l’argument
 
Premis: Informació sobre nominacions o premis que ha rebut el film.

  

 

 

 

Tags i films relacionats

 
Cinquè bloc horitzontal El cinquè bloc conté informació de relacions del film que donen accés a dos tipus de cerques relacionades:
CERQUES RELACIONADES Tags: Són paraules clau relacionades amb el film. Encara que donen informació sobre el film en forma de pistes, la seva funció bàsica és etiquetar el film de manera que permeti trobar altres films amb les mateixes etiquetes i fer així una cerca relacionada per paraules clau.
 
Films relacionats: Es tracta d’un carrusel que mostra una sèrie de films que tenen diferents aspectes coincidents amb el de la fitxa. No es tracta de films que tinguin meres coincidències bàsiques, sinó de films que tenen coincidències importants en més d’un aspecte (localització, argument, producció, etc.).
  

 

 

 

Comentaris i dades afegides

 
Tancament de la pàgina Tancant la pàgina del film hi ha les pestanyes desplegables de l’espai de participació. Els usuaris ténen dues opcions per fer la seva aportació relacionada amb el film (veure Participació dels usuaris):
ESPAI DE PARTICIPACIÓ Comentaris: Els usuaris registrats poden deixar opinions i valoracions sobre el film. Aquests comentaris els pot modificar l’usuari a la seva àrea privada del MFDB.
 
Dades afegides: Per aportar dades del film que la fitxa no recull. Les dades afegides s'envien a l'administració del MFDB per ser avaluades i estudiades i si correspon, afegides a la fitxa del film. Es poden afegir dades de forma pública o privada, fent que constin o no a la secció Dades afegides.  Veure la pàgina dedicada a comentaris i dades afegides per més informació i per conèixer les normes d’ús.
 
Film afegit per: Consta al final de la fitxa el nom de l’usuari que ha afegit inicialment el film (veure Com afegir films).