×

Ús de cookies

Aquest web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d'ús. Si continua navegant està donant el seu consentiment per l'acceptació de les mencionades cookies i de la nostra política de cookies.

Base de dades d'events
FUNCIONAMENT I PARTICULARITATS
1.    Perquè no trobo festivals que conec al llistat de les pàgines inicials?
 
2.    Perquè serveix el botó mostrar tots?
 
3.    Com s'ordenen els events als llistats i al carrusel?
 
4.    El llistat de països de la cerca no mostra el meu país. Perquè?
 
5.    Quins events apareixen al carrusel i quins als llistats?

Categories d'events
CLASSIFICACIÓ DELS EVENTS
6.    Perquè els events de cinema estan agrupats en 3 categories?
 
7.    Perquè hi ha events que es diuen festivals que no són a la categoria
       Festivals de cinema?

 
8.    Com puc saber les dates i les localitzacions dels Tours de cinema?

Afegir i aportar dades
COM AFEGIR NOUS EVENTS O NOVES DADES
9.    He afegit un event de cinema, però aquest no surt a les cerques,
       perquè?

 
10.  Quins són els requisits que ha de complir un nou event de cinema per
       formar part de la base de dades d'events?

 
11.  Com es poden afegir o actualitzar les dades d'un event de cinema?
 
12.  Puc aportar dades o afegir un event encara que no sigui organitzador
       de l'event?

 
13.  Com vincular el canal oficial d'un event amb l’entrada de event a la
       base de dades?
 
14.  Altres qüestions o dubtes no resolts


 

 

 

Base de dades d'events

FUNCIONAMENT I PARTICULARITATS DE LA BASE DE DADES


1. Perquè no trobo festivals que conec al llistat de les pàgines inicials? Les pàgines inicials de Festivals de cinema, Tours de cinema, i de Altres events de cinema són un mostrari dels futurs events de cinema ordenats per dates del més proper al més llunyà en el temps. No es mostren per tant, els events amb dates passades i dels quals no es té constància de les noves dates. Per veure els events amb dates passades es pot fer una cerca dirigida o clicar al botó mostrar tots.


2. Perquè serveix el botó mostrar tots? El botó mostrar tots és per mostrar tots els events publicats en la secció en qüestió, tant les que tenen dates futures com passades. A la pàgina inicial de les seccions només es mostren els events amb dates futures.


3. Com s'ordenen els events als llistats i al carrusel? A la pàgina inicial i abans de fer mostrar tots o de fer una cerca, els events estan ordenats per dates. Del més proper al més llunyà en el temps. Un cop es fa una cerca o un mostrar tots, els events s'ordenen per ordre alfabètic.


4. El llistat de països de la cerca no mostra el meu país. Perquè? El llistat de països de la cerca només mostra els països amb algun event publicat. Així doncs, un país sense events publicats no apareixerà al llistat de països de la cerca fins que es publiqui un event que tingui lloc en aquell país.


5. Quins events apareixen al carrusel i quins als llistats? Exactament els mateixos. Cada pàgina mostra els mateixos events al carrusel i al llistat. El carrusel i el llistat són dues formes complementàries de mostrar informació dels mateixos events. Cada una té els seus avantatges i per això conviuen a la mateixa pàgina. El llistat permet donar una ullada ràpida i de conjunt. El carrusel permet veure informació més detallada de cada un dels events.


 

 

 

Categories d'events

CLASSIFICACIÓ DELS EVENTS


6. Perquè els events de cinema estan agrupats en 3 categories? La distinció que fem al MFDB està pensada donar una primera orientació sobre el tipus d'event. El fet de separar els events competitius dels no competitius s'ha fet pensant en donar una idea del tipus d'event, però sobretot també, pensant en els professionals que poden estar interessats en presentar els seus treballs a concurs. Tanmateix, dins de cada grup d'events n'hi ha de característiques ben diferents, així que es tracta d’una distinció bàsicament orientativa (veure Tipus d’events).


7. Perquè hi ha events que es diuen festivals que no són a la categoria Festivals de cinema? El terme Festival de cinema és una denominació genèrica àmplia que identifica tota mena d'events de cinema. Tanmateix, a la MFDB utilitzem el terme Festival només per aquells events amb secció competitiva. Si un event no té secció competitiva, estarà classificat dins la secció Altres events de cinema, encara que el seu nom contingui la paraula festival (veure Tipus d’events).


8. Com puc saber les dates i les localitzacions dels Tours de cinema? Per conèixer les dades completes dels Tours de Cinema cal obrir la finestra flotant del Perfil per poder accedir a la descripció completa. Les dades de localitzacions i dates dels Tours de cinema figuren al final de la descripció.


 

 

 

Afegir i aportar dades

COM AFEGIR NOUS EVENTS O NOVES DADES


9. He afegit un event de cinema, però aquest no surt a les cerques, perquè? Afegir un event de cinema a través del formulari Afegir event és només el primer pas per donar-lo d'alta a la base de dades de MFDB. Un cop rebut el formulari amb les dades del nou event, l'administració de MFDB analitzarà la informació rebuda per tal de validar-la i completar les dades que puguin mancar. Si es verifica l'existència de l'event i aquest compleix els requisits per ser inclòs a la base de dades d'events, hi serà publicat en el menor temps possible.


10. Quins són els requisits que ha de complir un nou event de cinema per formar part de la base de dades d'events? És simple. L'event ha d'existir (ha de ser real) i ha de tenir un programa de projeccions o un concurs de films, i temàticament ha d'estar orientat a la muntanya i a les activitats de muntanya. Poden tractar-se d'events multidisciplinaris on entre moltes de les activitats realitzades hi hagi projeccions, però és imprescindible que el cinema estigui present d'una forma o altra en l'event (veure Tipus d’events).


11. Com es poden afegir o actualitzar les dades d'un event de cinema? Si del que es tracta és d'aportar informació nova o de corregir informació dels events ja publicats (dates, descripció, nom, altres dades...), aleshores s’ha d'enviar un missatge mitjançant el Formulari de contacte fent constar al subjecte del formulari el nom de l’event. Les dades rebudes es verificaran i es publicaran a la base de dades en el menor temps possible.


12. Puc aportar dades o afegir un event encara que no sigui organitzador de l'event? I tant! Considerem molt valuoses totes les aportacions que facin els usuaris relatives als continguts o al funcionament del nostre web. Qualsevol usuari registrat pot donar d’alta un event, i qualsevol usuari, encara que no estigui registrat, pot aportar dades dels events mitjançant el Formulari de contacte. Les dades no es publicaran mai sense que s’hagin validat abans.


13. Com vincular el canal oficial d'un event amb l’entrada de event a la base de dades? La vinculació entre l’entrada de l’event a la base de dades i el canal de la secció de canals d’events es fa de forma manual per l’administració del MFDB. Per tractar-se d’un procés manual, és possible que en alguns casos, aquesta associació hagi quedat pendent, sobretot quan es tracta de canals de recent creació. Per resoldre aquests casos, els usuaris poden enviar una petició de vinculació mitjançant el Formulari de contacte fent constar al subjecte del formulari el nom de l’event. Un cop rebuda la petició, es verificarà que l’associació sigui correcta i s’actualitzarà a la base de dades en el menor temps possible.


 

 

 

Altres qüestions

14. Altres qüestions o dubtes no resolts Si no ha resolt el seu dubte i desitja formular una pregunta directament, pot fer-ho enviant una consulta mitjançant el Formulari de contacte. Intentarem respondre en el menor temps possible.

 
Contacte