×

Ús de cookies

Aquest web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d'ús. Si continua navegant està donant el seu consentiment per l'acceptació de les mencionades cookies i de la nostra política de cookies.

Criteris de selecció de films

ÀMBIT TEMÀTIC, GÈNERE, TIPUS DE PRODUCCIÓ

 
La base de dades del Mountain Film Database i els continguts de tot el web
giren únicament al voltant dels films de muntanya que encaixen dins els nostres
criteris de selecció: àmbit temàtic, gènere i tipus de producció.

Àmbit temàtic

FILMS D'ESCALADA I MUNTANYISME

Cinema de muntanya
UN TERME GENÈRIC
MOLT AMPLI
Cinema de muntanya és un terme genèric que acostuma a englobar tota mena de temàtiques relacionades amb el món de la muntanya. Per definició, dins aquest gènere podrien tenir-hi cabuda produccions sobre aspectes geogràfics, paisatgístics, humans o històrics de les àrees de muntanya. De tota manera, per una qüestió d’especialització, el treball del Mountain Film Institute (MFI) i l’àmbit temàtic del Mountain Film Database (MFDB) se centren en el vessant que contempla la muntanya com l’escenari d’activitats relacionades amb la seva ascensió, considerant únicament films on l'escalada o el muntanyisme tenen un pes argumental important:
FILMS DINS DE L’ÀMBIT TEMÀTIC DEL MFDB
Escalada en totes les seves modalitats: roca, gel, esportiva, clàssica, de bloc, de grans parets, d’estructures urbanes, mixta, psicobloc, dry tooling, etc.
 
Alpinisme o muntanyisme: activitats de muntanya que requereixen tècniques, coneixements i habilitats necessàries per a l’ascensió de grans cims.
 
Altres temàtiques directament relacionades amb les anteriors: rescats en muntanya, temes de medicina i ciència relacionats amb l’alpinisme o l’escalada, filmació d’activitats d’escalada o alpinisme, història de l’alpinisme, l’escalada o el cinema de muntanya, etc.
FILMS FORA DE L’ÀMBIT TEMÀTIC DEL MFDB Queden fora de l’àmbit temàtic del MFDB tots aquells temes vinculats a la muntanya però que no tenen una relació directa amb l'escalada:
 
Temes relacionats amb la muntanya però no amb la finalitat de pujar muntanyes: natura (ambient i vida salvatge), geologia, geografia, cultura i pobles de muntanya, turisme, desastres naturals, etc.
 
Esports i activitats de muntanya diferents de l’escalada i l'alpinisme: excursionisme i trekking, bicicleta de muntanya, kayak, espeleologia, exploració o travesses polars, running de muntanya, parapent i salt base, esquí, snowboard, etc.
 
També quedarien fora aquells films que tot i presentar algun aspecte relacionat amb l’escalada o l’alpinisme, ho fan de forma anecdòtica i sense que tingui un pes argumental important.


 

 

 

Gèneres cinematogràfics

SELECCIÓ SEGONS CLASSIFICACIÓ ESTILÍSTICA

Què són els gèneres
TIPOLOGIES DE FILMS
AMB SIMILITUDS ESTILÍSTIQUES
Els gèneres cinematogràfics són tipologies de films que serveixen per identificar films que comparteixen uns recursos estilístics comuns (recursos narratius, de llenguatge, de format...). Els diferents tipus de gènere no són una convenció estàndard, sinó que varien en funció dels criteris estilístics escollits per definir les classificacions. El MFDB utilitza una classificació basada en gèneres i subgèneres que creiem és especialment adequada per classificar els films de muntanya (veure Classificació de films).

Al MFDB considerem films de la majoria de gèneres sempre i quan siguin films que tinguin entitat narrativa pròpia i no siguin fragments o films que, per formar part de gèneres de formats compostos, perden sentit en veure’ls independentment. També quedarien exclosos certs formats específics com són els magazins de televisió, les entrevistes, els tràilers, els formats de molt curta durada,...
GÈNERES INCLOSOS El MFDB s’ocupa bàsicament de films dels gèneres següents: drama (film interpretat), documental, docudrama (barreja de drama i documental), produccions artístiques o experimentals, films d’animació.
GÈNERES EXCLOSOS Quedarien fora de l’àmbit del MFDB els següents gèneres: notícies i newsreels, reportatges de noticiaris, footage (filmacions no editades), clips de vídeo (fragments), magazins de televisió, teasers i tràilers, videoclips, anuncis de televisió, clips d’internet, entrevistes, talk shows, gags de programes d’humor, etc.


 

 

 

Tipus de producció

ESTÀNDARDS DE QUALITAT

Estàndards de qualitat
LA DIFICULTAT D'ESTABLIR UNS CRITERIS OBJECTIUS
És difícil sinó impossible establir un criteri de qualitat objectiu que serveixi per seleccionar els films que han d’aparèixer a la base de dades del MFDB i els que no. Per exemple, la mateixa distinció entre produccions professionals i amateurs, a part de ser a vegades poc clara, tampoc serveix per identificar la qualitat dels films. Sense anar més lluny, moltes produccions amateurs històricament han aconseguit premis i reconeixements en molts festivals. És per això que finalment al MFDB hem optat per l’aplicació de múltiples criteris. En línies generals considerarem els següents films:
CRITERI D'ANTIGUITAT Films antics: Els films antics tenen una consideració favorable especial a causa del seu valor històric únic. Tindran cabuda a la base de dades tots els films antics que hagin estat produïts per la seva exhibició, distribució o per documentar una gesta, encara que presentin imatges pobres o una narració molt bàsica.
CRITERI DE DURACIÓ Durada: La durada del film en general no limitarà la seva inclusió a la base de dades, per breu que sigui, sempre i quan es tracti de films que hagin estat concebuts com a films complets, autònoms i independents.
FILMS PROFESSIONALS Produccions professionals: Es consideraran tots els films produïts en l’àmbit professional. Això vol dir que hagin estat produïts amb mitjans professionals, i també, que hagin estat produïts per ser distribuïts en mitjans professionals (exhibició en cinemes, emissions de televisió, comercialització en suports de vídeo, encàrrecs professionals de distribució per internet o per altres mitjans...).
FILMS AMATEURS Produccions no professionals o sense distribució professional: És difícil determinar un estàndard de qualitat per acceptar o rebutjar aquest tipus de material, així que ens limitarem a valorar el seu recorregut històric i seleccionarem aquelles produccions que compleixin alguna de les següents condicions:
 
• Haver estat distribuïdes en un mitjà professional
• Haver estat seleccionades per participar en festivals de cinema de muntanya
 
Excepcionalment podrem incloure també produccions no professionals en els següents casos:
 
• Films d’autors amb altres films dins la base de dades
• Films amb un interès especial per la seva qualitat o el seu valor històric