×

Ús de cookies

Aquest web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d'ús. Si continua navegant està donant el seu consentiment per l'acceptació de les mencionades cookies i de la nostra política de cookies.

Classificació dels films

UNA MANERA RÀPIDA D’IDENTIFICAR ELS FILMS

 
Al MFDB utilitzem un sistema de classificació propi que permet
a l'usuari identificar ràpidament de quin tipus de film es tracta:
gènere i subgènereorigen de la història i temàtiques del film.

Gènere cinematogràfic

PER IDENTIFICAR EL FORMAT BÀSIC DEL FILM

Què són els gèneres
TIPOLOGIES DE FILMS
AMB SIMILITUDS ESTILÍSTIQUES
Els gèneres cinematogràfics són tipologies de films que serveixen per identificar films que comparteixen uns recursos estilístics comuns (recursos narratius, de llenguatge, de format...). Els diferents tipus de gènere no són una convenció estàndard, sinó que varien en funció dels criteris estilístics escollits per definir les classificacions. Al MFDB fem servir una classificació basada en els gèneres següents (cada gènere apareix a la fitxa del film amb una etiqueta de color diferent):
GÈNERES DELS FILMS
DE LA BASE DE DADES
Drama: Narració d’uns fets o d’una història mitjançant imatges teatralitzades i amb la participació d’actors que interpreten uns personatges.
 
Documental: Narració d’uns fets, una història o una realitat majoritàriament sense l’ús de la teatralització sinó amb altres recursos cinematogràfics que permetin documentar la història.
 
Docudrama: Narració d’uns fets, una història o una realitat amb to documental però utilitzant majoritàriament imatges teatralitzades per narrar la història.
 
Film d’animació: Narració teatralitzada d’uns fets o d’una història mitjançant imatges de síntesi (dibuixades, modelades, animades...).
 
Film artístic o experimental: Producció cinematogràfica sense intenció narrativa ni documental, sinó principalment amb intenció artística, sensorial o experimental.


 

 

 

Subgènere cinematogràfic

PER IDENTIFICAR EL TO NARRATIU DEL FILM

Subgèneres
UNA CLASSIFICACIÓ
MÉS ACURADA
El subgènere és una classificació estilística més concreta que permet aprofundir més en la classificació primària per gènere. El subgènere identifica el to narratiu del film, i depèn del gènere, doncs cada gènere té els seus propis subgèneres. Aquest són els subgèneres que al MFDB utilitzem per classificar els films:
ELS GÈNERES I ELS SEUS SUBGÈNERES Drames i films d’animació: Aventures, acció, thriller, fantàstic, bèl·lic, biogràfic, històric, comèdia, melodrama, comèdia romàntica, drama adolescent, drama de muntanya, musical...
 
Documentals: Diari d’expedició, diari d’escalada, instructiu, diari de viatge, making of, biogràfic, retrat, emissió en directe, crònica, històric...
 
Docudrames: Crònica, recreació, històric, biogràfic...
 
Film artístic: Musical, artístic, experimental...


 

 

 

Origen de la història

GRAU DE FICCIÓ O REALITAT DE LA HISTÒRIA

Origen de la història
EN QUÈ ES BASA LA HISTÒRIA DEL FILM?
El tercer àmbit de classificació és segons l'origen de la història que presenta el film. És un aspecte especialment interessant de conèixer en el cas dels films de muntanya, que ve a definir si el film es basa en una història real o inventada, i en quina mesura hi ha més o menys ficció. Establim els diferents orígens possibles:
DE LA FICCIÓ A LA HISTÒRIA REAL Ficció: Història totalment inventada. Exemple: Vertical limit (2000). Film d’acció amb un argument de ficció al 100%.
 
Ficció inspirada: Història inspirada en uns personatges o uns fets reals. Tot i ser fictícia en part, sí que manté un cert lligam amb una història real. Exemple: Les etoiles de midi (1959). Per bé que els fets no van succeir exactament com s'expliquen al film, tots ells estan inspirats en històries reals.
 
Personatges reals: Història majoritàriament inventada però en un context o amb uns personatges que sí que van existir. Exemple: The challenge (1938). La història, per bé que conté alguna pinzellada de realitat, és en bona mesura inventada, però els personatges protagonistes i el context són reals.
 
Història real: Tant els personatges com la història és majoritàriament fidel a la realitat. En el cas dels documentals, el grau de ficció tendeix a ser mínim o inexistent. Els drames, degut a la posada en escena, sempre contindran cert grau de ficció (diàlegs inventats, situacions imprecises, etc). Exemple: Into thin air (1997). La història de la tragèdia a l'Everest el 1996. Els personatges i els fets corresponen a com van succeir segons el relat de Jon Krakauer. La dramatització però introdueix inevitablement un cert grau d'imprecisió.
ORÍGENS LITERARIS Novel·la: Independentment de si la història és real o fictícia, és interessant conèixer també si el guió del film és totalment original o si està basat o inspirat en una obra literària. Aquesta informació permet als usuaris descobrir l'existència de les obres literàries que hi ha al darrera d'alguns films. Exemble: Der berg ruft (1938), basada en la novel·la Der Kampf ums Matterhorn, de Carl Haensel.

Un film pot contenir més d’un valor classificador de l’origen de la seva història. El film The challenge (1938) per exemple, està inspirat en uns personatges reals i és també una adaptació d’una novel·la.


 

 

 

Temàtiques del film

ASPECTES TEMÀTICS RELACIONATS AMB L'ESCALADA I L'ALPINISME

Temàtiques concretes
ESCALADA I MUNTANYISME I TEMES RELACIONATS
Dins el ventall de temes relacionats amb el món de l’escalada i el muntanyisme podem identificar diferents disciplines o aspectes temàtics. Aquests temes són els que donen lloc al quart criteri de classificació dels films de la base de dades del MFDB:

Alpinisme, escalada en roca, escalada en gel, esquí-alpinisme, bouldering, escalada de plafó, escalada urbana, psicobloc, dry tooling, expedició, rescat en muntanya, filmació en muntanya, cinema de muntanya...