×

Ús de cookies

Aquest web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d'ús. Si continua navegant està donant el seu consentiment per l'acceptació de les mencionades cookies i de la nostra política de cookies.

Cercar films

EINES, RECURSOS I CONSELLS PER CERCAR FILMS

 
Amb la intenció de possibilitar cerques acurades, entretingudes, instructives, i que
sobretot, facilitin la descoberta de nous títols, hem desenvolupat diferents mètodes
de cerca: bàsica, avançada, geogràfica, relacionades, i finestra de projecció.

Cerca bàsica

CERCANT DES DE LA PÀGINA PRINCIPAL

Cercador bàsic
EL CERCADOR SEMPRE DISPONIBLE
El cercador bàsic és el mètode senzill de cerca i està disponible des de qualsevol pàgina del web. Està situat a la columna esquerra, sota el logo del MFDB i la finestra de projecció. Permet filtrar les cerques per Gènere i per Tema, i limitar la cerca de text als camps: de títol, crèdits, localitzacions i tots els camps (els tres anteriors més la descripció bàsica). Tot i ser un cercador bàsic, permet precisar relativament la cerca.
CONSELLS DE CERCA Per veure tots els films de la base de dades:
Buscar deixant el camp de text en blanc.
 
Per veure tots els resultats d'un gènere o un tema determinat:
Buscar deixant el camp de text en blanc i seleccionant un gènere o un tema.
 
La cerca per títol busca en els següents camps a part del de títol:
Títol de la sèrie, títol original del film, subtítol del film, títols en altres idiomes. Si es fa per exemple una cerca per títol de la paraula mountain, apareixeran films que no contenen la paraula mountain al títol original, però que sí la tenen en algun dels altres camps relacionats amb el títol. Això facilita trobar films, per exemple, amb independència de l'idioma en que es cerquen.
 
La cerca en mode 'tots els camps' busca també en la descripció bàsica:
Amb el selector del camp de text en mode tots els camps, la cerca es fa extensiva als següents camps: tots els relacionats amb el títol, els crèdits, les localitzacions, i també, la descripció bàsica del film.


 

 

 

Cerca avançada

LA CERCA MÉS ACURADA I DIRIGIDA

Cercador avançat
EL CERCADOR MÉS COMPLET
El mode Cerca avançada complementa les funcionalitats del mode bàsic i afegeix molts altres paràmetres, però en general té un funcionament anàleg. La gran particularitat del mode cerca avançada és que permet veure els resultats de la cerca en mode mapa. El mode de visualització en el mapa, a més de mostrar el llistat de resultats trobats, mostrarà també el mapa interactiu amb les localitzacions que apareixen als films trobats. Això permet un altre nivell d'interacció i que l'usuari pugui redirigir la cerca a partir de les localitzacions trobades.
CONSELLS DE CERCA Per veure tots els films de la base de dades:
Buscar deixant el camp de text en blanc.
 
Per veure tots els films utilitzant només els filtres i sense indicació de text:
Buscar deixant el camp de text en blanc i utilitzar els filtres que es desitgi. Per exemple, per veure tots els documentals, posar el filtre de gènere en mode documental i deixar el camp de text en blanc.
 
Per veure les localitzacions al mapa:
Seleccionar Mode de visualització: Mapa.
 
La cerca per títol busca en els mateixos camps que a la cerca bàsica.
 
La cerca en mode 'tots els camps' busca també en la descripció bàsica:
Amb el selector del camp de text mode tots els camps, la cerca es fa extensiva als següents camps: tots els relacionats amb el títol, els crèdits, les localitzacions i també, en la descripció bàsica.

 
Cerca avançada
 

 

 

 

 

 

Cerca geogràfica

PER CERCAR FILMS EN EL MAPA DE LOCALITZACIONS

Cercador via mapa
DESCOBRIR FILMS BUSCANT AL MAPA
El mode de Cerca geogràfica està pensat perquè l'usuari pugui trobar films per les seves localitzacions. Mitjançant un mapa interactiu, l’usuari pot seleccionar una localització i veure tots els films en els quals apareix. És un mitjà ideal per descobrir films desconeguts, per pur suggeriment geogràfic. El mapa és totalment interactiu i permet fer zoom, desplaçament, i canviar de mapa (relleu, satèl·lit, carrers).
 
Nota: és possible que amb el navegador Safari, a partir de cert nivell de zoom, els markers del mapa desapareguin. Es recomana la utilització d'altres navegadors.
CONSELLS DE CERCA Interactivitat del mapa:
El mapa permet navegar per zoom i desplaçament. El botó de la dreta (+) permet escollir diferents mapes de visualització (relleu, satèl·lit, carrers).
 
Films per localització:
Clicant en una localització obtindrem el nombre de films en els quals apareix aquella localització. El botó Veure films trobats ens mostrarà el llistat de films per poder accedir a les seves fitxes.
 
Per tornar al mapa amb totes les localitzacions:
Clicar el botó Tornar al mapa global.

 
Cerca geogràfica
 

 

 

 

 

 

Cerques relacionades

ACCÉS A FILMS AMB PARÀMETRES COMPARTITS

Cerques relacionades
DESCOBRIR FILMS RELACIONATS ENTRE SI
Les cerques relacionades són totes aquelles que permeten trobar films amb paràmetres compartits, a partir d'uns primers resultats de cerca. Per exemple, a partir d'un film concret, trobar els altres films del mateix director. Aquesta és també una funcionalitat important que permet a l’usuari descobrir films que desconeix. Es poden fer cerques relacionades per: localització, crèdits, gènere, origen de la història, tema, tags o films relacionats.
CONSELLS DE CERCA La cerca relacionada dels crèdits porta a la pàgina de la filmografia del personatge o productora al qual s'ha clicat. La pàgina de filmografia pot contenir informació biogràfica sobre el personatge.
 
La cerca relacionada per localització actua com si haguéssim fet una cerca a través de la cerca geogràfica i mostra tots els films d'aquella localització.
 
Les cerques relacionades per gènere, història i tema actuen com si haguéssim fet una cerca de tots els films filtrant per aquell gènere, història o tema mitjançant la cerca avançada.


 

 

 

Finestra de projecció

CARRUSEL D’IMATGES DE FILMS DE LA BASE DE DADES

Finestra de projecció
UNA INVITACIÓ A DESCOBRIR NOUS FILMS
Una manera més de trobar films és estar pendent de la finestra de projecció, que és l’espai situat a la columna de l’esquerra, entre el logo del MFDB i la cerca bàsica. La finestra de projecció mostra alternativament i de forma aleatòria imatges de films de la base de dades. Clicant en aquestes imatges es pot accedir a la fitxa del film al qual corresponen. La intenció d'aquesta finestra és estimular la curiositat de l'usuari presentant imatges suggerents que el convidin a descobrir nous films.
CONSELLS DE CERCA Navegador ocult: En situar-nos sobre la imatge apareix el navegador per avançar i retrocedir en la sèrie d’imatges, i també, el títol i l'any del film al qual correspon cada imatge.
 
Projecció aleatòria: El carrusel d'imatges és aleatori i canvia cada vegada que es recarrega la pàgina. Cada carrusel conté un grup de 10 imatges. Si s'observa una imatge interessant en un moment concret, val la pena prestar-li atenció llavors mateix, doncs quan es canviï de pàgina és possible que canviïn les imatges de la finestra de projecció.